Κ. Πετρομελίδης και Υιός Α.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση

Δραστηριότητα

Κ. Πετρομελίδης & Υιός Α.Ε.

121941299000

094174073

Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

26ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών Θηβών, Μάνδρα Τ.Κ. 19600

Εισαγωγές - Εμπόριο Υαλικών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Θερμαντικών και Ανεμιστήρων